Tiny House in Oosterwold

Slim wonen, lekker leven, minder lasten en minder zorgen. Met meer lusten en financiële vrijheid. Met een knusse woning. Een tiny of compact huis met een woonoppervlak van 30 tot circa 70 m2. In de landelijke en groene omgeving van Oosterwold tussen Almere en 't Gooi. Op een eigen kavel die individueel of via een collectief wooninitiatief wordt verworven.

Kavel kopen

Oosterwold bestaat uit drie fases:

  • 1A (Almere) – zo goed als vol, er zijn nog wat restkavels
  • 1B (Almere) – het deel direct onder de A27
  • 2 (Zeewolde) – het deel boven de A27, ca 3000 hectare (momenteel (2024) nog niet in verkoop)
De grond wordt als kale landbouwgrond verkocht. Daarom is de prijs per vierkante meter relatief laag. Zeker voor de Metropoolregio Amsterdam waar Oosterwold deel van uitmaakt. De koper moet het aangekochte grondperceel (kavel) zelf bouw- en woonrijp maken. Moet daarvoor meerdere onderzoeken laten verrichten en zelf infrastructurele voorzieningen treffen. Waaronder de aanleg van een kavelweg samen met buren. Bovendien moet elke kavel voldoen aan de voorwaarden en condities van Oosterwold. Zoals een ruimtelijke onderbouwing, maximaal toegekend bouwoppervlak, verharding, waterhuishouding en stadslandbouw (minimaal 50% van de kavelgrond). Ga voor meer informatie naar: maakoosterwold.nl, de officiële website van het consortium dat Oosterwold mogelijk maakt.

Oosterwold fase 1A en 1B

Onze dienstverlening

Het verwerven van een kavel in Oosterwold gaat via een complex proces. Dit geldt zowel voor het uitvoeren van het stappenplan als de planning en kosten die tijdens het aankoopproces moeten worden gemaakt. TinyHouseOosterwold.nl, onderdeel van FutureHomeConcepts, verleent bij het verwervingsproces van een kavel twee professionele diensten:

  • Oosterwold WoonBegroting
  • Begeleiding Oosterwold Grondverwerving

Tiny of compact huis

Wij verkopen geen huizen. Willen onafhankelijk blijven. Wel geven we advies. Onze klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de aankoop en plaatsing van hun woning op hun verworven kavel. Tiny en compacte huizen zijn onder andere op DemoParkNL te bezichtigen en te vergelijken. Proefslapen is mogelijk. Elk eerste weekend van de maand (vrijdag, zaterdag en zondag) is DemoParkNL open, verder op afspraak. Ga voor meer informatie naar demopark.nl.

Mill Home Family exterieur

Mill Home Family interieur

EcoCabin exterieur

EcoCabin interieur

Manta Ray

Collectief initiatief

Het kopen van een kavel in Oosterwold wordt individueel met een 'intake standaardkavel wonen' òf collectief met meerdere deelnemers via een 'intake standaard kavel wonen collectief' in werking gezet. Een individuele intake moet persoonlijk worden gedaan. Daarna - indien gewenst - gaat onze dienstverlening 'Begeleiding Oosterwold Grondverwerving' in. Onze service 'Oosterwold WoonBegroting' kan eventueel al vóór een intake plaatsvinden, vooral als toets op financiële haalbaarheid. Bij collectieve wooninitiatieven nemen wij het voortouw en stellen samen met de deelnemers de intake op grondverwerving op.

Clustering: meer haalbaar en betaalbaar

Vanuit een pre-initiatief organiseren wij ook collectieve intakes waarbij de woningen en stadslandbouw worden geclusterd. Zodanig dat tiny houses in de planvorming in organische vormen naast elkaar met tussenbouwsels (berging, entree of tuinkas) in een buurtschapje worden gerealiseerd. Geheel vrijstaand is bij een collectief wooninitiatief niet mogelijk. Geclusterde woonvormen zijn efficiënter in de uitvoering, daardoor ook voordeliger. Dus meer haalbaar en betaalbaar. De grond (gemeenschappelijke kavel) wordt gezamenlijk aangekocht en na notariële overdracht in eigen kavels gesplitst. Privacy wordt voor 100% behouden. Indien gewenst kunnen de deelnemers binnen de opzet gemeenschappelijke faciliteiten realiseren. Wij ondersteunen het hele proces. Bij voorkeur met vooraf geselecteerde woningen.

impressie clustering

Contact

TinyHouseOosterwold is onderdeel van

FutureHomeConcepts BV
Auguste Comteweg 15
1349 CD Almere
(bezoek alleen op afspraak)

KvK 54705762

info@FutureHomeConcepts.com
FutureHomeConcepts.com

Ervaring

De oprichters van FutureHomeConcepts (FHC) hebben veel kennis en ervaring van en met Oosterwold. Zijn vanaf de start in 2012 bij de gebiedsontwikkeling ervan betrokken. Bij ruim 150 initiatieven waaronder De Moestuin van Oosterwold, Tiny House Farm, Buitenplaats Oosterwold, Tiny Lofts Oosterwold en individuele kavelkopers.

Ernst en Daan Fröger


aan de prijsindicaties kunnen geen rechten worden ontleend

privacyverklaring